Stránky fanúšikov kežmarského hokeja | Hokejkk.6f.sk

Nový ročník Kežmarskej hokejbalovej ligy so zmenami !!!

KHBL 2010/2011

V septembri sa začne 12. ročník Kežmarskej MARCO POLLO hokejbalovej ligy. Prvenstvo obhajuje mužstvo Bad Company Ľubica.

Pred súťažou sa uskutoční tradičné stretnutie všetkých kapitánov, kde sa vyžrebuje aj prvé kolo nového ročníka. To je naplánované na utorok 7. septembra 2010 (miesto bude upresnené).  Štart súťaže je naplánovaný na sobotu 11. septembra 2010 (alebo 18. septembra 2010). Štart nového ročníka je totiž priamo závislý na vyžrebovaní extraligovej súťaže.

Prihlášky do súťaže môžete posielať už teraz na adresu humenik@khbl.net Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Do konca augusta by sa mali prihlásiť všetky mužstvá, ktoré chcú hrať v nasledujúcej sezóne v Kežmarskej MARCO POLLO hokejbalovej lige.

Treba nahlásiť názov mužstva, meno kapitána a dvoch asistentov (aj ich telefonické kontakty). Celú súpisku ešte poslať netreba, ale môže sa.

Štartovné sa platí neskôr, až po stretnutí kapitánov.

Vzhľadom na to, že vedenie súťaže plánuje do súťaže zakomponovať konkrétne novinky, ktoré budú mať pre samotnú súťaž dlhodobý účinok, ponúkame nové Pravidlá určené pre Kežmarskú hokejbalovú ligu na širšiu diskusiu, aby sa každý mohol vopred s nimi oboznámiť a cez Fórum, alebo mailom zaslať aj pripomienky, resp. návrhy na jej zdokonalenie.

 

 

Tri najdôležitejšie zmeny v pravidlách sa týkajú výstroja, rozhodcov a hlavná je v registrácii.

Vo výstroji je zmena tá, že každé mužstvo musí nastúpiť v jednotných dresoch. Jedine súper môže schváliť odlišnosť dresu, aj to iba za predpokladu, že bude farba dresu rovnaká. Ak však súper nesúhlasí s tým aby mali hráči rôzne dresy, tak mužstvo môže hrať iba v tých dresoch, ktoré má, pretože dresy sa počas zápasu nemôžu požičiavať.

V rozhodcoch bude zmena tá, že budú rozhodovať dvaja rozhodcovia z jedného mužstva. Za každú absenciu účasti rozhodcu je stanovená pokuta, pričom pokiaľ nebude mať mužstvo do stanoveného termínu zaplatené podlžnosti, tak mu bude najbližší zápas kontumovaný.

Hlavná zmena je v registrácii. Od tejto sezóny bude v súťaži riadna registrácia na mužstvo. Znamená to, že ak sa hráč zaregistruje k danému mužstvu, za ktoré bude hrať túto sezónu, tak bude už v Kežmarskej hokejbalovej lige evidovaný iba pod týmto mužstvom. Ak bude chcieť odísť do iného mužstva (aj po skončení daného ročníka ligy), tak bude musieť najskôr zaplatiť do spoločnej kasy za prestup 5 Eur, potom môže prestúpiť. Ak hráč však neodohrá v danom mužstve počas dvoch rokov ani zápas, stane sa voľným hráčom a môže prestúpiť do hociktorého mužstva zadarmo.

Kežmarská hokejbalová liga

 

 

Všeobecné pravidlá

 

 

Každý hráč hrá na vlastné nebezpečie!

 

Hráč chráni nielen zdravie svoje, ale i zdravie svojich spoluhráčov a protihráčov!

 

Hrá sa pre potešenie a pre radosť!

 

Kto sa nebude pridržiavať týchto odporúčaní, môže počítať s okamžitým vylúčením zo súťaže!

 

Tieto pravidlá sú nadradené všeobecným hokejbalovým pravidlám.

 

Ostatnými bodmi pravidiel, tu neuvedenými, sa KHbÚ riadi pravidlami ShbÚ.

 

 

 

Ihrisko

 

 

Od septembra 2010 ihriskom nazývame Hokejbalový štadión v Kežmarku, ktorý leží v areáli Základnej školy, na ulici dr. Fischera.

 

 

Do areálu ihriska patrí asfaltová plocha, mantinel, priestor striedačiek, priestor časomiery, priestor svetelnej tabule, priestory stožiarov umelého osvetlenia, ich manipulačných skriniek a celkovo vydláždená plocha za mantinelom.

Počas sezóny sa bude prísne sledovať dodržiavanie čistoty v areáli štadiónu. Všetky odpadky je treba vhadzovať do smetných košov. Ak sa prichytia hráči, ktorí to nerobia, tak sa budú robiť pravidelné brigády, ale iba mužstiev, ktoré nedodržiavajú čistotu v areáli. Sankcia pre mužstvo bude zákaz odohrania najbližšieho zápasu.

Mužstvá

 

 

Mužstvá hrajúce Kežmarskú hokejbalovú ligu musia mať rovnaké dresy, okrem brankára. Ak mužstvo nemá, tak rozhodca na to upozorní súpera a jedine kapitán súperovho mužstva môže udeliť výnimku, že mužstvo môže hrať aj v inom drese. Jeho farba však musí byť totožná s dresom svojho mužstva. Ak súperov kapitán nesúhlasí, aby hralo mužstvo s rôznymi dresmi, tak sa musí hrať zápas iba s rovnakými dresmi. Dresy sa nemôžu počas zápasu požičiavať, resp. nesmú hrať dvaja hráči s jedným dresom.

 

 

Mužstvá nahlásia do stanoveného termínu súpisku hráčov a vložia za každého hráča štartovné. Súpiska mužstva je nemenná do najbližšieho prestupového termínu. Ak hráč je na súpiske, tak nemusí hlásiť neskorý príchod na zápas rozhodcovi. Môže nastúpiť v akomkoľvek čase stretnutia.

 

 

Počet hráčov na súpiske nie je ohraničený. Mužstvo môže mať maximálne 5 hráčov mladších ako 18 rokov. Výnimku udeľuje vedenie súťaže.

 

 

Každé mužstvo musí nahlásiť vopred jedného kapitána a dvoch asistentov. Ak v zápase nehrá ani jeden z nich, musí byť určený niektorý z hráčov kto bude kapitánom mužstva v danom zápase. Dôležité je to preto, lebo jedine on má možnosť dať protesty voči výkladu pravidiel v danom zápase.

 

 

 

Výstroj

 

 

Každý hráč musí nastúpiť v predpísanej výstroji. Takou je, že musí mať hokejové, alebo hokejbalové rukavice a musí mať chrániče na nohy. Ak hráč nemá predpísanú výstroj, dostane mužstvo menší trest 2 minúty. Výnimku môže udeliť jedine kapitán súperovho mužstva. Na žiadosť jedného z mužstiev môže rozhodca zmerať šírku čepele, resp. skontrolovať inú výstroj hociktorého súperovho hráča, ktorý hral v zápase. Ak sa zistí previnenie, tak mužstvo musí hrať najbližšie 2 minúty v oslabení. Ak sa previnenie nepotvrdí, tak 2 minúty v oslabení hrá mužstvo, ktoré požiadalo o kontrolu výstroja.

 

 

 

Hokejka

 

 

Hokejka nemôže byť na žiadnom mieste čepele užšia ako 5 cm. Nesmie byť špicatá. U brankára čepeľ nemôže byť širšia menej ako 7 cm. Hokejky môžu mať akékoľvek zakrivenie. Nesmú mať kovové časti.

Loptička

 

 

V súťaži sa hrá jedine s oranžovou loptičkou. Ak ju mužstvo nemá, dostáva na začiatku zápasu menší trest 2 minúty.

 

 

 

Organizátori a rozhodcovia

 

 

Na každom zápase by mali byť spravidla dvaja rozhodcovia a jeden organizátor. Každé kolo bude mať na starosti jedno mužstvo. Aj organizátora, aj dvoch rozhodcov. Rozhodcovia však môžu byť aj z iných mužstiev, ak si ich dané mužstvo zabezpečí.

 

 

Pri preložených zápasoch sa o dohrávku a jej plný servis (organizátora + dvaja rozhodcovia) plne postará mužstvo, ktoré preloženie zápasu navrhlo.

 

 

Organizátor je osoba, ktorá má na starosti Zápis o stretnutí a časomieru.

 

 

Každý zápas spravidla by mali rozhodovať dvaja rozhodcovia. O ich delegovaní určí vedenie ligy.

Ak sa na zápas rozhodcovia nedostavia, tak mužstvo bude potrestané pokutou 5 Euro. Ak mužstvo nezaplatí pokutu, najneskôr do najbližšieho zápasu, tak každý nasledujúci zápas mu bude automaticky kontumovaný, aj keby zápasy riadne odohral. Ak príde iba jeden rozhodca, tak pokuta sa stanovuje 2 Euro, ale iba na daný zápas. Ak by sa to opakovalo, tak pri treťom zápase sa pristupuje ku kontumovaniu zápasov, ako v prípade absentovaní oboch rozhodcov.

 

 

 

Pravidlá

 

 

Každé mužstvo musí hrať zápas s 5 hráčmi a 1 brankárom. Ak mužstvo má o jedného hráča menej, tak je zápas automaticky ukončený a kontumovaný v prospech mužstva, ktoré má na ihrisku predpísaný počet hráčov.

 

 

Hrá sa na plávajúcu modrú čiaru. Hrá sa na zakázané uvolnenie.

 

 

Do Zápisu sa zapisuje strelec gólu a prvá asistencia.

 

 

Hracími dňami sú sobota a nedeľa. Oficiálny začiatok kola je zvyčajne 13.00 hodina, v zimnom období 12. hodina.

 

 

Pri rovnosti bodov o celkovom poradí rozhodujú najskôr vzájomné zápasy, potom celkové skóre a potom vyšší počet strelených gólov.

 

 

Jedine kapitán mužstva môže hneď po zápase napísať do Zápisu o stretnutí protest. Ním sa do 7 dní bude zaoberať vedenie súťaže alebo Rozhodcovská komisia.

 

 

Zápas sa môže preložiť, ak mužstvo nahlási preloženie do piatku do 13. hodiny. Preložiť zápas sa môže bez udania dôvodu dvakrát. Potom už nasleduje kontumácia.

 

 

 

 

Hrací čas

 

 

Každý zápas musí mať víťaza.

 

 

Za víťazstvo v riadnom čase získava víťazné mužstvo 3 body. Za víťazstvo po predĺžení, alebo po samostatných nájazdoch 2 body a zdolané mužstvo 1 bod. Za kontumáciu výsledku sa danému mužstvu odpočíta jeden bod.

 

 

V základnej časti sa hrá 3x12 minút čistého času. Predĺženie sa hrá 1x6 minút.

 

 

V play-off sa hrá 3x15 minút čistého času. Predĺženie sa hrá 1x10 minút.

 

 

Samostatné nájazdy začína strieľať v Zápise domáce mužstvo. Séria je najskôr po 5 hráčov. Potom už po jednom strelcovi. Sériu po jednom hráčovi začína hosťujúce mužstvo.

 

 

V zápase môže byť maximálne jeden oddychový čas pre jedno mužstvo, bez ohľadu na predĺženie.

 

 

Prestávka medzi tretinami je maximálne 5 minút.

 

 

Čakacia doba na súpera i na rozhodcov je 15 minút.

 

 

 

Dodatky

 

 

Ak nadpolovičná väčšina kapitánov mužstiev súťaže je za vylúčenie niektorého z hráčov ligy, dotyčný hráč nemôže nastúpiť v súťaži. Ak napriek tomu nastúpi, tak zápasy mužstva, za ktoré nastúpil sa kontumujú. Ide hlavne o stálu nadmernú agresivitu hráča, alebo dlhodobú nedisciplinovanosť hráča.

 

 

Štartovné pre mužstvo je na celú sezónu: 10 EURO na hráča + 10 EURO na mužstvo.

 

 

Za prestup je polovičná sadzba 5 EURO na hráča. Ak hráč nastúpi až od polovici sezóny, tak je sadzba 5 EURO. Mužstvo v prestupovom termíne môže byť doplnené najviac o 10 hráčov.

 

 

Od ročníka 2010/2011 sú hráči už na stálo zaevidovaní v mužstvách. Ak sa rozhodnú po sezóne vymeniť klub, tak sa to bude brať ako riadny prestup, t.j. musí zaplatiť 5 EURO za prestup. Štartovné musí byť zaplatené za hráčov do prvého zápasu nového ročníka, resp. prvého zápasu po prestupovom termíne, alebo ak nerozhodne vedenie súťaže inak. Ak hráč neodohrá v danom mužstve dva roky, stane sa voľným hráčom a môže prestúpiť do hociktorého mužstva zadarmo.

 

 

Hráči môžu hrať aj v inej hokejbalovej súťaži.

 

 

Vedenie súťaže:

 

Pavol Humeník – hlavný organizátor,

 

Ladislav Miškovič – zástupca hlavného organizátora,

 

Štefan Majer – zástupca hráčov.

 

O zástupcovi rozhodcov sa rozhodne na stretnutí kapitánov.

 

 

 

Ceny a ocenenia pre víťazov súťaže

 

 

Súťaže jednotlivcov

 

 

Najlepší brankár – inkasovanie najmenšieho počtu gólov na zápas

 

Najúspešnejší brankár – percentuálna úspešnosť pomeru chytených striel a inkasovaných

gólov

 

Najlepší strelec – strelenie najväčšieho počtu gólov

 

Najlepší nahrávač – najviac asistencií pri strelených góloch

 

Najproduktívnejší hráč – získanie najväčšieho počtu bodov v kanadskom bodovaní (góly + asistencie)

 

Najužitočnejší strelec – percentuálna úspešnosť pomeru vystrelených striel a dosiahnutých

gólov

 

Najlepší hráč súťaže – hlasovanie všetkých kapitánov po skončení súťaže o najlepších hráčov súťaže 1+5, hráč, ktorý získa v tomto hlasovaní najviac bodov sa stáva najlepším hráčom súťaže

 

All stars – hlasovanie kapitánov o najlepších hráčov súťaže 1+5

 

 

 

Súťaže mužstiev

 

 

1. miesto

 

2. miesto

 

3. miesto

 

1. miesto po základnej časti

 

1. miesto v súťaži FAIR PLAY

 

zdroj : www.khbl.net


<Staršie | tento článok | Novšie>

Napísané: 31. 7. 2010, 17:17 | Prečítané: 972x | Kategória: Hokejbal | Napísal: simbo |
Komentáre: 0

Zatiaľ žiaden príspevok, napíš a budeš prvý/á :D

Pridaj komentár
Pridávať komentáre môžu len prihlásení užívatelia!

Spracované za: 0.209s
Sekcia pre redaktorov: Control Panel
(C) oksim & shifty 2007 - 2023
Všetky práva vyhradené